Om möblerna på Gårn

Hantverk - Återbruk - Stil

Vi som jobbar på Möblerna på gårn är Lena och Anette.

Lena har en bakgrund som jordbrukare med nötkreatur och Anette har en finsnickarutbildning och har bl.a. tillverkat Region Värmlands monter till bokmässan i Göteborg.

När Lena gav sig med djuren så bestämde vi oss för att göra något av allt fint virke som den gamla ladan är byggd av, årsringarna är täta och varje planka har fått ett unikt utseende av åren som har gått.

 

Därför blir också varje möbel unik

 

Vi på Möblerna på Gårn

tillverkar bord, bänkar och pallar i klassisk kryssbensstil. Samt hyllor och konsoler.

Virket vi använder till dessa möbler är taget från en stor gammal lada. Ladan byggdes på Svaneholms Herrgård i Svanskog socken i Värmland.

 

Årsringarnas täthet i den 120 år gamla ladans genuina virke, vittnar om en helt annan kvalité än dagens byggmaterial. Då 1898 när ladan byggdes valde man omsorgsfullt ut vilka träd på egendomen som skulle användas. De träden sågades sedan upp till plank på sågverket på Svaneholm.

Det är ”körbron” inne i ladan vi använder till våra möbler. Den 5 meter över golvet höga bro, användes till transport av hö och halm inne i byggnaden. Det var gårdens hästar som fick dra upp de tunga lassen på den och sedan vidare in i ladan på körbron. Det var inte vilken häst som helst som klarade av detta utan det fick vara de tryggaste och starkaste hästarna på gården. Det krävde även sin man att styra och köra hästarna på bron och speciellt när de skulle få hästarna att backa in ekipaget på vändplatsen i ladan så att de kunde vända för tillbakagång.

 

Märkena efter hästarnas hovar finns kvar i virket och lever vidare i våra möbler, det gör även de handsmidda spikarna, dom var smidda i smedjan som fanns på Svaneholm.